לימוד אנגלית

לימוד אנגלית

1- אותיותאות גדולה
אות קטנה
שם
הגייה
אות גדולה
אות קטנה
שם
הגייה
A
a
אֶיי
אָ / אֶ
N
n
אֶן
נ
B
b
בִּי
בּ
O
o
אוֹ
אֹ
C
c
סִי
ס
P
p
פִּי
פּ
D
d
דִי
ד
Q
q
קְיוּ
ק
E
e
אִי
אֶ / אִ
R
r
אָר
ר
F
f
אֶף
פ
S
s
אֶס
ס
G
g
גִ'י
ג
T
t
טִי
ט
H
h
אֶיצ'
ה
U
u
יוּ
אָ / אֻ
I
i
אָי
אִ / אָ
V
v
וִי
ב
J
j
גֶ'יי
ג'
W
w
דָבֶלְיוּ
וְוּ
K
k
קֶיי
ק
X
x
אֶקְס
קס
L
l
אֶל
ל
Y
y
וְוָאי
י
M
m
אֶם
מ
Z
z
זִי
ז

2- ניקוד

יש שני אפשרויות לקריאת אותיות ניקוד:
1- כמו השם, לדוגמא- A=אֶי I=אָי E=אִי
2- כמו הניקוד, לדוגמא- A=אָ I=אִי E=אֶ

אם יש שני אותיות ניקוד ברצף, או במרחק אות אחת, האות נקראת כשמה, ולכן DATE יקרא דֶייט ולא דָטֶה, וכן MEET יקרא מִיט ולא מֶאֶט.

אם יש אות ניקוד אחת, או שאין אות ניקוד במרחק אות, האות נקראת כפי התנועה, ולכן BUT יקרא בָּאט ולא בּוּט, וכן SUPPER יקרא סוּפֶּר ולא סָאפֶּר.3- כללי דקדוק

צירופים:

צירוף של SH =שׁ
צירוף של CH= צ'
צירוף של PH= פ
צירוף של TH= דֶ / טֶ

צירוף של SION= זֶ'ן
צירוף של TION= שֶן
צירוף של CIAL= שֶל

צירוף של TT= נקרא כאות אחת
צירוף של OO= נקרא כ- אוּ ארוך
צירוף של OU/OW= נקרא כ- אָאוּ

צירוף של KN= האות K לא נקראת.
צירוף של GH= אינם נקראים באמצע או סוף מילה.


קרבה:

כשאחרי C יש O/A/אות רגילה, היא נקראת ק'. כשאחרי C יש E/I/U היא נקראת ס'.
כשאחרי G יש O/A היא נקראת ג, כשאחרי G יש E/I היא נקראת ג'.
כשנמצאת Y בתחילת מילה היא נקראת י', בסוף מילה של הברה אחת אִי, ובסוף מילה של יותר מהברה אחת אֶ.


כללים נוספים

בסוף מילה ארוכה E אינה נקראת, ובסוף מילה קצרה נקראת כ- אִי.
לעיתים S בסוף מילה נשמעת כמו ז'.
לעיתים A נשמעת כמו אוֹל, בצירופים all, as, ar.4- גופים


בסיס:

גוף
עברית
הגייה
i
אני
אָי
you
אתה / אתם
יוּ
he
הוא
הִי
she
היא
שִׁי
they
הם
דֶי
we
אנחנו
וְוִי
this
דומם (זה)
דִיסהמשפט המלא:

גוף
עברית
הגייה
I am
אני
אָי אֶם
you are
אתה / אתם
יוּ אָר
he is
הוא
הִי אִיז
she is
היא
שִׁי אִיז
they are
הם
דֶי אָר
we are
אנחנו
וְוִי אָר
this is
דומם (זה)
דִיס אִיזבקיצור:

גוף
עברית
הגייה
I'm
אני
אָיאֶם
you'r
אתה / אתם
יוּר
he's
הוא
הִיז
she's
היא
שִׁיז
they're
הם
דֶיְאָר
we'r
אנחנו
וְוִיר
this's
דומם (זה)
דִיז

5- שאלה ותשובה

ההבדל בין שאלה לתשובה הוא מיקום אות החיבור.

בשאלה: am i
בתשובה: i am
בשאלה: are you
בתשובה: you are
בשאלה: is he
בתשובה: he is
בשאלה: is she
בתשובה: she is
בשאלה: are they
בתשובה: they are
בשאלה: are we
בתשובה: we are
בשאלה: is this
בתשובה: this is6- מרחק בדומם


כמות
מרחק
אנגלית
הגייה
יחיד
קרוב
This
דִיס
רחוק
That
דָאת
רבים
קרוב
These
דִיז
רחוק
Those
דוֹז7- מיקום


מיקום
שם
הגייה
מעל
on
אוֹן
מתחת
under
אָנְדֶר
בפנים
in
אִין
בחוץ
out
אָאוּט
לפני
front of
פְרוֹנט אוֹף
אחרי
behind
בֶּהָיְנְד
ליד
next to
נֶקְסְט טוֹ
בין
between
בּיטְוְוין
8- מספרים
ספרה
אנגלית
עברית
ספרה
אנגלית
עברית
1
one
ווּאָן
16
Sixteen
סִיקְסְטִין
2
two
טוּ
17
Seventeen
סֶבֶנְטִין
3
three
תְרִי
18
Eighteen
אֶיְיטִין
4
Four
פוֹר
19
Nineteen
נָיְנְטִין
5
five
פָיְיב
20
twenty
טְוָואנְטִי
6
six
סִקְס
30
thirty
תְרִיטִי
7
seven
סֶבֶן
40
forty
פוֹרְטִי
8
eight
אֶיְט
50
fifty
פָיְיבְטִי
9
nine
נָיְן
60
Sixty
סִיקְסְטִי
10
ten
תֶן
70
seventy
סֶבֶנְטִי
11
Eleven
אִלֶבֶן
80
eighty
אֶיְטִי
12
Twelve
טְוֶולְף
90
ninety
נָיְנְטִי
13
Thirteen
תְרִיטִין
100
hundred
הָנְדְרִיד
14
Fourteen
פוֹרְטִין
1,000
Thousand
דָאוּזֶן
15
Fifteen
פִיפְטִין
1,000,000
million
מִילְיוֹן

המספר 2,483,751 נקרא כך:


Two million four hundred eighty-three thousand seven hundred fifty-one