תביעה משפטית

תביעה משפטית
1- שליחת מכתב התראה
יש לשלוח מכתב התראה ובו פירוט של כל הטענות והחיובים לפני הגשת התביעה.

2- כתב תביעה
יש לפרט ככל האפשר, ולהוסיף ראיות ככל שיישנן שיסומנו כנספחים.
את כתב התביעה יש להגיש במזכירות בית המשפט באיזור שבו בוצעה העבירה או הנזק.
תביעה מתחת סכום של 33,500₪, מוגשת בבית הדין לתביעות קטנות, ואסור להשתמש בייצוג של עורך דין. תביעה על דיני עבודה מוגשת בבית הדין לענייני עבודה.
בזמן ההגשה משלמים עמלה בסך 1% מהתביעה אך לא פחות מ- 50₪.

3- כתב הגנה
כל מה שהנתבע לא סתר בכתב ההגנה, נחשב כהודאה בתביעה, ולכן מומלץ לרשום מפורש שהנתבע מכחיש את כל טענות התובע.
הנתבע צריך לרשום את כל הטענות והראיות, ולא לשמור דברים כהפתעה בזמן המשפט.
במידה ולא הוגש כתב הגנה, השופט רשאי לתת פסק דין ללא משפט.
בתביעה מסוג 'דיון מהיר' יש לגשת לבית המשפט הסמוך, למלא טופס הצהרה שכולל אגרה של 49₪, ולהוסיף לכתב ההגנה.

4- מכתב תשובה
התובע עונה לטענות הנתבע, אך אין חובה לעשות כן.

5- כתב הגנה לתשובה

6- קביעת תאריך למשפט
את תאריך המשפט וטיעוני הצדדים, ניתן לראות באתר 'משפט נט'. מכניסים מספר ת.ז., ורושמים את מספר התיק והתאריך.

7- שלבי הדיון:

לעיתים כדי לחסוך בזמן הדיונים, ניתן בהסכמת כל הצדדים, להסכים על סעיף 79א' שמאפשר לשופט לתת פסק דין ללא נימוק או אפשרות לערעור (לא מומלץ כלל).

א: התובע נותן עדות
ב: הנתבע שואל שאלות כדי לקעקע את טענות התובע
ג: עדים מטעם התביעה נותנים עדות ומשיבים לשאלות
ד: הנתבע נותן עדות ומשיב לשאלות
ה: סיכום של התובע
ו: סיכום של הנתבע
ז: פסק דין