התקנת מצלמת רוורס ברכב

התקנת מצלמת רוורס ברכב

1- לחבר את כבל החשמל לנורת הרוורס.
(אדום - מינוס, שחור - פלוס)

2- לחבר את החוט האדום בכבל הנתונים, למינוס בחשמל שמגיע לנורת הרוורס.


3- בקצה השני לחבר את החוט האדום בכבל הנתונים, לחוט הוורוד במערכת מולטימדיה שכתוב עליו ״רוורס״.

4- לחבר את החשמל והנתונים למצלמה, ואת הקצה השני של כבל הנתונים למערכת מולטימדיה.כעת המצלמה תשתלט על המסך בכל פעם שתכניסו רוורס ברכב.