זכויות עובדים

ריכוז זכויות עובדים בישראל
ודרכים לתבוע מעסיקים שעוברים על החוק

תנאים בסיסיים

המעסיק חייב לתת לעובד העתק של חוזה העבודה, לדווח למס הכנסה על העובד, לשלם על העובד ביטוח לאומי, וחייב בסוף כל חודש לתת פירוט שעות, שכר, תשלומי מס, ופנסיה.

אסור למראיין לשאול שאלות על- מצב משפחתי, מספר ילדים, מוצא, היריון מתוכנן, דת, או נטייה מינית. שאלות כאלה נחשבות אפליה, וניתן לקבל עליהם פיצוי של 30,000₪.

במידה ובעסק יש מעל 25 עובדים, הוא אינו עוסק בתחום ההסעדה, והעבודה היא מעל 30 יום, המעסיק חייב למסור הודעה למרואיין על אי קבלתו. ההודעה יכולה להימסר בכל דרך, תוך 14 יום מקבלת עובד אחר למשרה.

שכר מינימום

גיל
% מהשכר
שכר לשעה
שעות בשבוע / חודש
שכר לחודש
18 +
100%
29.12₪
עד 42 / 182
5,300₪
עד 18
83%
25.42₪
עד 40 / 173
4,399₪
עד 17
75%
22.71₪
עד 40 / 173
3,975₪
עד 16
70%
21.44₪
עד 40 / 173
3,710₪
חניך
60%
18.38₪
עד 40 / 173
3,180₪


מעבר לשעות אלה, זה נחשב שעות נוספות, ומגיע תשלום נוסף.
אסור לשלם שכר מינימום חודשי, אם בחישוב השעות יצא פחות משכר מינימום לשעה.


שעות נוספות

עובד זכאי לתוספת שכר במידה והוא עובד שעות נוספות, אך החוק אוסר לעבוד יותר מ- 12 שעות עבודה ביום,  או מעל 60 שעות בשבוע.
יותר מ- 8:36 שעות ביום [5 ימי עבודה בשבוע]
יותר מ- 8:00 שעות ביום [6 ימי עבודה בשבוע]
יותר מ- 42 שעות בשבוע
יותר מ- 182 שעות בחודש
(הזכאות לשעות נוספות מעל 8 שעות עבודה, היא גם במקרה ויש פחות מ- 186 שעות בחודש, ואינה כוללת את זמן ההפסקות).

שעתיים נוספות ראשונות: גובה השכר + 25%.
מהשעה השלישית ומעלה: גובה השכר + 50%.
לדוגמא- שכר המינימום 29.12₪, שעתיים נוספות הראשונות 36.40₪, וכל שעה נוספת 43.68₪.

ימי שישי / משמרת לילה

עובד שעובד בימי שישי [6 ימי עבודה בשבוע], או במשמרת לילה, זכאי לתשלום שעות נוספות אחרי 7 שעות עבודה.
משמרת לילה - משמרת שלפחות שעתיים מתוכה, הם בין השעות 22:00 - 6:00.

עבודה בשבת וחג

עבודה בשבת ובחג, מזכה ב- 150% על כל שעה, מכניסת שבת ועד יציאתה.
כל עובד זכאי ל- 36 שעות מנוחה רצופות בשבוע, ולכן אם עובד עבד כל השבוע, הוא זכאי לתשלום של 150%, גם לאחר צאת שבת, עד שיעברו 36 שעות מכניסת שבת.

כל עובד יכול לקחת חופשה ביום שמתאים לדת שלו (שישי, שבת, וראשון, בלבד).
אם השכר הוא חודשי ולא שעתי, העובד זכאי לשעה וחצי חופשה במהלך השבוע, על כל שעת עבודה בשבת או חג.

נסיעות

עובד זכאי להחזר נסיעות עד 22.60₪ למשמרת או עלות כרטיסייה וחופשי חודשי, הזול מבניהם.  

התלמדות

עובד זכאי לתשלום של לפחות שכר מינימום, על תקופת התלמדות. גם אם זאת רק תקופת ניסיון, ובסוף הוא לא התקבל לעבודה, או לא מעוניין להמשיך.

הלנת שכר

המעסיק חייב לשלם את השכר עד ה- 10 לחודש, כל יום איחור נחשב הלנת שכר, והוא מזכה בפיצוי של  5% מהשכר לשבוע, הראשון, ול- 10% מהשכר, מהשבוע השני ומעלה.
גם אם המעסיק שילם רק חלק מהמשכורת, ההפרש נחשב הלנת שכר, ועבירה על החוק.
ניתן לתבוע פיצויים, עד 6 חודשים מקבלת השכר המולן.

הפסקות

כל אדם שעובד יותר מ- 6 שעות של עבודת כפיים, או יותר מ- 8 שעות של עבודה רגילה, זכאי ל- 45 דקות הפסקה, (שלושים דקות מהם חייבים להיות ברצף).
המעסיק אינו חייב לשלם על ההפסקה, אלא אם כן הוא דורש מהעובד להישאר במתחם מסוים או להיות זמין למקרה הצורך.
בזמנים כמו ערבי שבת וחג, ההפסקה תהיה מינימום 30 דקות.
עובד דתי זכאי ל- 30 דקות הפסקה לצורך תפילה, ללא תשלום.
מעסיק חייב לתת לעובד 36 שעות מנוחה ברצף כל שבוע,  במידה והוא עובד בשבת הוא זכאי לחופשה ביום אחר במהלך השבוע.  

פנסיה

לאחר חצי שנה עבודה באותו מקום, המעסיק חייב לפתוח לעובד קרן פנסיה. אם כבר יש לעובד קרן פנסיה פתוחה, הוא זכאי לתשלום מהיום הראשון לעבודה.
הפנסיה נשמרת בחברות של קרנות פנסיה, עד שהעובד מגיע לגיל הפרישה.
סכום הפנסיה נקבע ל- 17.5% מהשכר החודשי, מתוכן 5.5% הוא על חשבון שכר העובד, ו- 12% על חשבון המעסיק.

הודעה מוקדמת על פיטורין

מעסיק שמעוניין לפטר עובד, חייב להזמינו קודם לשימוע, שבו יוכל העובד להסביר את הצד שלו בעניין. עובד שפוטר ללא שיחת שימוע, יכול לתבוע את המעסיק על פיטורין לא תקינים.

המעסיק או העובד, מחויבים להודיע על עזיבה או התפטרות מראש.
בשכר חודשי:
חצי שנה הראשונה- יום קודם על כל חודש עבודה.
חצי שנה שניה- תוספת של יום וחצי, לכל חודש עבודה.
מעל שנה- חודש מראש.
בשכר יומי:
שנה ראשונה- יום קודם על כל חודש עבודה.
שנה שניה- 14 יום + יום נוסף עבור כל 2 חודשי עבודה.
שנה שלישית- 21 יום + יום נוסף עבור כל 2 חודשי עבודה.
מעל 3 שנים- הודעה מוקדמת של חודש מראש.

אם המעסיק לא מסר הודעה מוקדמת, הוא מחויב לשלם משכורת מלאה על הימים שמחויבים בהודעה מוקדמת. וכן המעסיק רשאי להוריד מהשכר של העובד, אם הוא לא מסר הודעה מוקדמת.

פיצויי פיטורין

פיצויים מגיעים לעובד מעל שנה, שפוטר מהעבודה. סכום הפיצויים הוא גובה השכר החודשי, כפול שנות העבודה, לא כולל ההפרשות לקרנות גמל או פנסיה.
פיטורין לפני סיום שנת העבודה, נחשבים כפיטורין על מנת להתחמק מתשלום, והעובד זכאי לפיצויים.

עובד שהתפטר בגלל גיוס, הרעה בתנאי עבודה, הגעה לגיל פרישה, מעבר דירה (מעל 40 ק״מ), או מחלה, גם זכאי לפיצויי פיטורין.

ימי מחלה

עובד שחולה במהלך העבודה, זכאי להמשיך לקבל שכר מהמעסיק, גם בימי המחלה. ניתן לקבל את הכסף עם אישור רופא, ועד 18 ימי מחלה בשנה. אם המחלה היא יותר מ- 18 ימים, המעסיק אינו חייב לשלם שכר, אבל גם אסור למעסיק לפטר את העובד.
עבור היום השני והשלישי מקבלים 50% מהשכר היומי, ולאחר מכן 100% כמספר ימי החופשה שנצברו. גם היום הראשון למחלה נחשב כשימוש בימי מחלה.

חופשות

יש ימים קבועים שבהם עובד זכאי לחופש על פי חוק, ועבודה בהם מזכה ב- 50% תוספת לשכר.
יומיים בראש השנה, יום כיפור, חג ראשון ואחרון של סוכות, פורים, חג ראשון ואחרון של פסח, שבועות, ויום העצמאות.

צבירת ימי חופשה

עובד זכאי למספר ימי חופשה בשנה בתשלום מלא, הסכום נקבע לפי וותק וימי עבודה בשבוע, והוא מחושב גם באופן יחסי לחודשי העבודה.

0 - 4 שנות עבודה:
5 ימי עבודה בשבוע - 11 ימי חופשה בשנה.
6 ימי עבודה בשבוע - 13 ימי חופשה בשנה.
בני נוער זכאים ל- 18 ימי חופשה בשנה.

הפרת חוזה עבודה

אם המעסיק מפר את תנאי החוזה, (מוסיף עבודות שלא נכתבו מראש), בין אם סוכמו בכתב או בעל פה, העובד יכול לתבוע פיצויים מבית הדין לעבודה. גובה הפיצוי נקבע על פי שופט בלבד, על פי סכום הזנק וההפסד (בדרך כלל 3-2 משכורות).

עבודה לנוער

מותר לעבוד רק מעל גיל 16 בזמן הלימודים (עם אישור מבית הספר), ורק מעל גיל 14 בחופשות הרשמיות.
אסור לנוער לעבוד, (גם מעל גיל 18), אם חל עליו חוק לימוד חובה.
מותר להעסיק נוער עד 8 שעות ביום, ועד 40 שעות בשבוע.
כיום (ועד לשינוי החוק בקרוב) כבר אין צורך להוציא פנקס עבודה, אלא מספיק אישור רפואי בתוקף, וצילום ת.ז. של הנער ושל אחד ההורים.
מידע נוסף באפליקציה- לאייפון. לאנדרואיד.   

טופס 101 ועבודות כפולות

כל עובד חייב למלא טופס 101, שבו מפורטים הפרטים האישיים שלו. את הטופס הוא מעביר למעסיק, שמחשב לו את המס, נקודות הזיכוי, והתשלום לביטוח לאומי.

חובת הדיווח היא על המעסיק, ובמקרה של העסקה בשחור, ניתן לתבוע את המעסיק גם על חוסר הדיווח. מילוי של נתונים שגויים בטופס היא עבירה פלילית.

מי שעובד בשני עבודות עלול לשלם מס גבוה יותר, ולכן יש למלא  טופס 116, ולהגיש שבוע אחרי תחילת העבודה, ובראשון לינואר כל שנה.

תלוש משכורת

המעסיק חייב לתת עד התשיעי לחודש שאחרי העבודה, תלוש משכורת שמכיל את כל המידע על השכר. שעות עבודה, שכר לשעה, נסיעות, הפחתה של מיסים, וביטוח לאומי.
מעסיק שלא נותן תלוש משכורת בזמן, עובר עבירה פלילית, ויחויב לפצות את העובד בסכום של 5,000₪, ע״י תביעה לבית הדין לדיני עבודה.

מס הכנסה

כל עובד צריך לשלם מס הכנסה מהשכר החודשי, אחרי הפחתה של נקודות הזיכוי. התשלום מחושב לפי מדרגות מס, כשעל כל חלק מהשכר, משלמים אחוז מס שונה.
לדוגמא- אדם שמרוויח 18,000₪ בחודש.
על דרגה 1- 6,220₪ משלמים 10% מס, 622₪.
על דרגה 2- 2,700₪ משלמים 14% מס, 378₪.
על דרגה 3- 5,400₪ משלמים 20% מס, 1,080₪.
על דרגה 4- 3,680₪ משלמים 31% מס, 1,140₪.
סה״כ תשלום מס = 3,320₪.


דרגת מס
הכנסה חודשית עד-
שיעור המס
סכום המס לדרגה
הסכום לתשלום
1
6,220₪
10%
622₪
622₪
2
8,920₪
14%
378₪
999₪
3
14,320₪
20%
1,079₪
2,078₪
4
19,900₪
31%
1,730₪
3,808₪
5
41,410₪
35%
7,530₪
11,338₪


נקודות זיכוי (מס הכנסה)

בעלי זכות זכאים לנקודות זיכוי, שמפחיתים מהתשלום למס הכנסה, כל נקודה שווה 215₪ לחודש.
הזיכוי במס הוא על השכר החודשי, ולא לפי ימי העבודה.
כל תושב ישראל זכאי אוטומטית ל- 2.25 נקודות זיכוי, בשווי 483.75₪ לחודש.
עובדים מתחת גיל 18 זכאים לנקודת זכות נוספת, וישלמו מס רק על הכנסה מעל 6,987₪.

עובדים שזכאים לנקודות זיכוי נוספות-
½ נקודה- נשים, בעלי תעודת מקצוע מוכרת, עובדת זרה, בעלי תעודת הוראה.
1 נקודות- נוער עד 18, נשוי (או בן זוגו) שמשלמים מזונות, הורה פרוד (או יחיד) עם ילדים מתחת 18, הורים לילד עד גיל 5, חייל עד 23 חודשי שירות, חיילת עד 22 חודשי שירות, 12 חודשי שירות לאומי, עולה חדש מ- 30 עד- 42 חודשים.
2 נקודות- חייל מעל 23 חודשי שירות, חיילת מעל 22 חודשי שירות, 24 חודשי שירות לאומי, עולה חדש מ- 18 עד- 30 חודשים, הורים לילד נכה.
3 נקודות- עולה חדש מ- 0 עד- 18 חודשים.

ביטוח לאומי

כל עובד או עצמאי, משלם דמי ביטוח לאומי ודמי בריאות. חלקם על חשבונו, וחלקם על חשבון המעסיק.

משכורת עד 5,678₪
ביטוח לאומי: 3.45% מהשכר, על חשבון המעסיק, + 0.4 מהשכר, על חשבון העובד.
דמי בריאות: 3.1% מהשכר על חשבון העובד.

משכורת מעל 5,678₪
ביטוח לאומי: 7.5% מהשכר על חשבון המעסיק, + 7% מהשכר על חשבון העובד.
דמי בריאות: 5% מהשכר על חשבון העובד.

דמי הבראה

לאחר שנת עבודה באותו מקום, העובד זכאי לדמי הבראה. סכום דמי ההבראה הוא 378₪ ליום, והוא מחושב לפי משרה מלאה (8 שעות עבודה ביום, או 186 שעות בחודש), אם העבודה היא במשרה חלקית, העובד יקבל רק חצי מהסכום.

שנה ראשונה - 5 ימים.
שנה שנייה ושלישית - 6 ימים.
שנה רביעית עד העשירית - 7 ימים.
שנה אחת עשרה עד החמש עשרה - 8 ימים.
שנה שש עשרה עד התשע עשרה - 9 ימים.
שנה עשרים ואילך - 10 ימים.
המעסיק יכול לשלם את הסכום כתוספת חודשית לשכר, כתשלום חד פעמי פעם בשנה, או במימון חופשה לעובד, (המעסיק צריך את אישור העובד).תביעה של המעסיקהרבה פעמים לעובד קשה לתבוע את המעסיק, בגלל חוסר יכולת כספית או חוסר ידע, ולכן אפשר לתבוע את המעסיק בחינם-

1- משרד הכלכלה.
משרד הכלכלה תובע בחינם מעסיקים שעוברים על החוק. אמנם עיקר העבודה של המשרד זה לתת את העונשים הקבועים בחוק (קנסות ומאסר), אבל המעסיק תמיד ישלם את מה שמגיע לכם, כדי לא לקבל קנסות כפולים.

לפניות-

מייל : report.achifa@economy.gov.il  
פקס: 03-6828690
טלפונים: 2570* או 03-7347839/40/49/50
להגשת תלונה דרך טופס מקוון באתר:  להגשת תלונה  
טלמסר:  1800-354-354

חשוב לציין, לכל מי שמרחם על המעסיק, שכדאי תמיד להתלונן במשרד הכלכלה.
הרבה פעמים המעסיק גונב לא רק מכם, אלא גם מהעובדים שיבוא אחרי שתעזבו. תעשו לאחרים את הטובה הזו, כי ברגע שאתם מתלוננים, העסק נמצא באזהרה של משרד הכלכלה, והפרת זכויות נוספת של המעסיק, תגבה ממנו פיצויים כפולים, ואפילו מאסר בפועל.


2- קו לעובד.
קו לעובד הוא ארגון שפועל בהתנדבות, כדי למנוע ניצול של המשתכרים בשכר מינימום.
לפניות-
אתר אינטרנט : http://www.kavlaoved.org.il  
טלפון : 03-688-3766


3- בית משפט לדיני עבודה.
ניתן לפנות לבית המשפט, כדי לתבוע פיצויים ממעסיקים, שלא משלמים משכורת, או עוברים על כל חוק אחר.
לפני הכל מומלץ לשלוח למעסיק בדואר רשום מכתב אזהרה לפני תביעה, כך השופט יוכל להיות בטוח שהמעסיק מחפש לעבור על החוק, ותקבלו פיצויים יותר גדולים.
לאחר מכן מורידים וממלאים את טופס התביעה, מצרפים אליו את הראיות שבידכם, ומוסרים לבית הדין (בעיר שבה בוצעו העבירות) בארבעה עותקים. בית הדין שולח עותק אחד לנתבע, ומחכה שבועיים לתגובה שלו על התביעה, שלאחריה נקבע מועד למשפט.

בסכומים קטנים, אסור לשני הצדדים להביא עורך דין, והדיון הוא קצר מאוד. במקרים מסוימים, ניתן לפנות לעורך דין לענייני עבודה, ולשלם לו מכספי הפיצויים שעתידים להיכנס אליכם.
אם גם אחרי שהשופט קבע שהצדק אתכם, המעסיק לא משלם, פונים עם הפסק ללשכת הוצאה לפועל, והם גובים את הכסף בשבילכם.

מידע כללי-
  • השופט מאמין לשעות העבודה של העובד, ועל המעסיק להוכיח שלא עבדתם בשעות שציינתם.
  • ניתן לבקש פיצויים על נזקים שקרו בגלל המעסיק, (כמו סילוק מדירה בגלל חוסר תשלום, או כל נזק אחר שקשור לשכר שלא שולם). וגם פיצויי עגמת נפש, (כסף על ההרגשה הרעה והטרטור שנגרמו לכם).
  • יש בביתי המשפט לדיני עבודה סטודנטים למשפטים, שעוזרים בחינם לחסרי ניסיון. מומלץ לתאם מראש כדי לוודא זמנים.